Ján Machyniak - Od projektu k realite * Vykonávam odborné skúšky
ProjektyBB
ProjektyBB
VYKONÁVAME:
ELEKTROPROJEKTY:
Elektroprojekty všetkých druhov !
Rodinné domy, chaty, altánky, maštale atď.
Hypermarkety, firmy, bytovky a iné stavby.
STAVEBNÉ PROJEKTY:
Vykonávame taktiež stavebné projekty.
Rodinné domy, chaty, altánky, maštale atď.
Hypermarkety, firmy, bytovky a iné stavby.
Projektované stavby budú mať zľavu 20%
na elektromateriál,ak budú realizované z navrhnutého projektu.
Uvedený materiál zabezpečuje projektant, ostatné zľavy na stavebný
materiál budú dohodnuté pri odovzdávaní PD aj s možnosťou realizácie.
– Elektroinštalácie
– Návrhy projektov
MÁŠ PROBLÉM S ELEKTRINOU?
– Elektrické revízie
0944 330 471
Sládkovičova 90,
974 05  Banská Bystrica
KONTAKTUJTE MA:
Projektovanie alebo konštruovanie elektrických zariadení vyhradených bez obmedzenia napätia a prostredia vrátane blezkozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu a v triedach s nebezpečenstvom výbuchu.
EL. PROJEKTOVANIE A KONŠTRUOVANIE
Revízie elektrických zariadení (odborné prehliadky a odborné skúšky) vyhradených bez obmedzenia napätia a prostredia vrátane blezkozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu a v triedach s nebezpečenstvom výbuchu.
REVÍZIE E.Z. (odb. prehliadky a odb. skúšky)
CENA DOHODOU ZA PROJEKT.
Referencie zasielame len tým, ktorí majú evidentný záujem !!!